KINE BAVEGEM
KINESITHERAPEUT & MANUEEL THERAPEUT
Elke Van Caekenberghe
0478 286 816
elke@kinebavegem.be

Musculoskeletale echografie

Vanaf maart 2016 begin ik aan een opleiding voor het nemen en analyseren van musculoskeletale echo’s.
Echografie (of ultrasonografie) is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Het weerkaatsen van die geluidsgolven zorgt ervoor dat op het scherm verschillende grijstinten zichtbaar worden. Op die manier worden alle anatomische structuren zichtbaar. Eén van de meest gekende toepassingen van de echografie is die tijdens de zwangerschap. Bij musculoskeletale echografie (MSU) worden specifiek klachten van het houdings- en bewegingsapparaat geëvalueerd.
Het nemen van een echo heeft als doel voor mij als kiné het beter evalueren van een letsels tijdens de behandelperiode.

  • Hoe groot is de scheur in de spier? Hoe is de genezing van die scheur na zoveel weken => beter oog naar sport/werkhervatting.
  • Wordt bij het oefenen de juiste spieren gebruikt? Optrainen van diepe buikspieren bij rugpatiënten.
  • Is de gediagnostiseerde ontsteking na enkele behandelingen al minder of weg.
  • Gebruik van echo voor het aanprikken van diepere triggerpunten.

Diagnosestelling met echo is nog steeds het werk van radiologen en/ of geneesheerspecialisten!